top of page

Forretningsorientert controller

Makin AS er et selskap som leverer GPS 3D produkter i verdensklasse til bruk i styring av maskiner og utstyr innenfor prosjektering og operativ bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet utvikler og selger sine produkter til forhandlere, som igjen selger til ulike sluttbrukere. Makin har på det nåværende tidspunkt forhandlere i Norge, Danmark, Sverige, Nederland og Belgia. Maskinstyring AS er stolt forhandler av Makin 3D produkter i Norge.

Makin AS er et selskap som ble etablert i 2018 og som eies av norske Maskinstyring Holding AS og danske Kinematic APS. Selskapet har 3 medarbeidere i Norge og 14 i Danmark.

Selskapet har siden oppstart hatt en sterk og stigende vekst og omsatte i 2021 for 149 millioner, med ambisjoner om 200 millioner for 2022. Makin har god likviditetsgrad, god lønnsomhet og soliditet.  Makin AS og Maskinstyring AS er lokalisert på Hamar og har felles daglig leder.

Internasjonalt vekstselskap – Profesjonalisering – Forretningsutvikling – Økonomifunksjon


Vil du ha en ledende stilling i et gründerselskap med store ambisjoner? Er du en fremoverlent økonom med god forretningsforståelse? En som ser muligheter og kan bidra til lønnsomhet i vekst og utvikling? Trives du i et selskap med sterk entreprenørkultur? Makin AS er et innovativt, spennende og kompetent selskap med et stort internasjonalt vekstpotensiale.

Vi søker en fremoverlent og samarbeidsorientert controller som pådriver til å bistå et ungt selskap i internasjonal vekst med profesjonalisering, analyser og beslutningsstøtte, forretningsutvikling og ivaretakelse av økonomifunksjonen. Stillingen er nyopprettet.

Rollens funksjon er å bidra til at mål og ambisjoner innfris gjennom gode beslutningsunderlag, innsikt i marked, ytre rammebetingelser og selskapets underliggende økonomiske utvikling. En må ha interesse og motivasjon for å jobbe med profesjonalisering, få etablert og fulgt opp hensiktsmessige rutiner, strukturer og systemer for effektivisering og styring av selskapet og være en verdifull sparringspartner for selskapets ledelse i all utvikling. Stillingen rapporterer til daglig leder i Makin AS og inngår i selskapets ledergruppe.

Det vil være et nært samarbeid med økonomi og regnskapsfunksjonen i Maskinstyring AS og med regnskapsfunksjonen i den danske virksomheten i Makin – og selvfølgelig med selskapets ledergruppe og styret.  

God serviceinnstilling, gode samarbeidsegenskaper og god formidlingsevne er en forutsetning.

 


HOVEDOPPGAVER I STILLINGEN:

 • Økonomistyring og resultatoppfølging

 • Utarbeide analyser, risikovurderinger og beslutningsunderlag for vekst, lønnsomhet og innovasjon

 • Prosjektoppfølging

 • Etablere og følge opp interne rutiner, strukturer og systemer for profesjonalisering og optimalisering

 • Forhandle frem og følge opp samarbeidsavtaler og kontrakter

 • Rådgivning knyttet til utvikling av eier- og selskapsstruktur, organisering og bemanning

 • Ansvar for søknader og oppfølging av støtte fra ordninger som Skattefunn og Innovasjon Norge


 

ØNSKET KOMPETANSE OG ERFARING

 • Høyere utdanning innen økonomi

 • Betydelig erfaring med økonomistyring og forretningsutvikling.

 • Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er en fordel. Gjerne erfaring fra flere bransjer og selskaper i vekst.

 • Erfaring fra utviklings- og prosjektorienterte kompetansemiljøer

 • Må ha erfaring med ERP-systemer

 • Gode datakunnskaper – erfaring med økonomisystemer og Excel

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. God forretningsengelsk, muntlig og skriftlig

 • Erfaring fra internasjonal virksomhet


 

MAKIN KAN TILBY

 • Selvstendige og interessante arbeidsoppgaver i et innovativt selskap i vekst

 • Et godt arbeidsmiljø med et høyt faglig nivå

 • En sentral stilling med betydelig kontaktflate internt og eksternt

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Konkurransedyktig lønn  


 

Arbeidsplassen vil primært være ved Makin As sitt kontor på Hamar (alternativ Dal), men også i Danmark ved behov. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Er du nysgjerrig og ønsker en uformell prat om stillingen? Ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company AS, Hege Langfeldt på telefon 953 31 434 eller Gro-Anett Haugen på telefon 974 08 693. Du kan også kontakte daglig leder i Makin og Maskinstyring, Ole Helge Aalstad på telefon 900 14 343.

Vis interesse for stillingen ved å sende din søknad og CV innen søknadsfristen, som er søndag 7. august 2022.  

bottom of page