top of page

Når man starter op som ung og selvstændig i entreprenørbrancen er maskinstyring en del af maskinen

A Free Webinar on How to Unleash Your Inner Entrepreneur.

Frederik-Søndergaard-in-cabin.jpg

For 25-årige Frederik Søndergaard fra Midtfyn har gravemaskiner altid været hans hobby. Godt nok en anderledes hobby end at gå til badminton eller fodbold, men med en baggrund som landmand føltes skridtet til at arbejde i bygge- anlægsbranchen ikke stort. Sidste år tog Frederik springet fuldt ud og startede som selvstændig. Hans 25-tons Liebherr 922 gravemaskine er udstyret med et Makin’ 3D-maskinstyringssystem.

 

Bygge- og anlægsbranchen har længe haft udfordringer med at tiltrække yngre folk til branchen. Paradokset er at branchen vokser meget hurtigt i disse år, men gennemsnitsalderen er høj, og ikke mange unge mennesker vælger at gå den vej.

 

Frederik Søndergaard var indtil for et par måneder siden den yngste på byggepladsen i Stige i det nordlige Odense. Her arbejdes der på et byggemodningsprojekt, hvor der skal etableres veje, regnvandsbassiner, regnvandsledninger og kloakledninger.

 

Frederik har arbejdet fuld tid i byggebranchen i 2.5 år og er oprindelig uddannet landmand.

 

- Jeg var kun 19 år, da jeg købte en 2.5 tons gravemaskine og kørte med den i fritiden mens jeg var i lære. Så det startede som en hobby, godt nok en lidt anden hobby end f.eks. at spille badminton eller fodbold. Det har udviklet sig derfra, og det er det, jeg glæder mig til at stå op til hver morgen, fortæller Frederik.

 

Overgang fra landbrug til entreprenørbranchen var egentlig ikke kæmpestor for Frederik.

 

- Man lærer mange alsidige ting som landmand. Jeg kommer fra planteavl, hvor jeg har kørt med en masse store maskiner, og vi havde en rendegraver, en teleskoplæsser, traktorer og vi endte med også at få en gravemaskine. Den store forskel er at i landbrugsbranchen river vi et hus ned og graver nogle dræn og det er egentlig det. Her laver vi veje, kloakering, regnvandsbassiner, og det er en anden måde at arbejde med maskinerne på, hvilket jeg synes er megafedt, udtaler Frederik.

At blive selvstændig

Frederik var ikke i tvivl, da han sidste år tog valget om at blive selvstændig. Han var oprindelig indlejet på projektet, så da han gik selvstændig, kunne han købe maskinen og fortsætte på det samme projekt.

 

- Jeg havde gå-på-modet og alderen til at turde. Mine forældre er også selvstændige, dog med noget helt andet, og jeg kunne se at de er kommet sent i gang. Så jeg tænkte at jeg ligeså godt kunne komme i gang med det samme. Mange er virkelig gode til at hjælpe, og da jeg kom som indlejet, stod de med åbne arme, og jeg fik lov til at prøve alt. Det var det, der gav det sidste boost til at jeg skulle videre den her vej.

 

Frederik har købt en 25 tons Liebherr 922 gravemaskine med rotortilt og gps-maskinstyring fra Makin.

 

- Når man får gps’en ind over med en masse filhåndtering, koter osv. bliver det virkelig spændende, fordi det ikke længere kun drejer sig om at stikke skovlen i jorden og grave et hul. Nu har man selv indflydelse på hvordan man vil tegne det og hvordan det skal ligge.

Sign me up!
Frederik-Søndergård-DK-Liebherr-002.jpg

En tidlig morgen forbereder Frederik til kloak i sin nyindkøbte Liebherr 922 med Makin’ 3D maskinstyringssystem, der lyser op i kabinen.

At arbejde med digitale værktøjer

Frederik mener at det har været nemt at lære Makin maskinstyringssystemet. Det minder om at bruge en smartphone. Frederik har arbejdet med Makin i et års tid. Han startede med 2D uden gps, før han kastede sig ud i 3D med gps.

 

- Jeg synes det er kanon-brugervenligt og nemt og simpelt. Det er også et hurtigt system, der ikke hakker. Det gør bare hverdagen nemmere. Vi skal ikke ud og slå afsætningspæle i for at finde, hvor linjerne skal være, vi skal ikke ud og male, det hele ligger bare herinde.

I et projekt som det her, hvor der skal lægges mange rør, sparer man meget tid og undgår at beskadige røret, når man lægger grus over og trækker pænt af.  

- Hvordan undgår man at ramme røret? Jamen, systemet advarer jo med et bip, når du er 15 cm over røret, så du er jo ikke i tvivl om, hvor du er, forklarer Frederik.

 

Når Frederik modtager nye filer til maskinstyringssystemet, kan han se dem i Makin’ Cloud på telefonen eller i Makin-appen på sin Makin-tablet.

 

- Makin-systemet er jo bygget op på en tablet, som man kan tage med hjem. Jeg kan sidde derhjemme mandag aften kl. 6 og modtage en fil, åbne den inde i programmet, kigge det igennem og se om det ser rigtigt ud eller ej. Hvis det ikke gør, kan vi jo få det redigeret til næste morgen. Jeg kan tage tabletten med ind i frokoststuen, vi kan sidde og kigge på den mens vi spiser, og hvis der er noget, vi er i tvivl om, så er der kanonsupport vi kan ringe til.

 

Der er rigtig travlt i entreprenørbranchen lige i øjeblikket. Frederik har modtaget tegninger med en masse koter på, der viser hvor alting skal være henne. Frederik tegner selv sine egne graveprofiler. Ofte leveres tegningen med en linje, hvor ledningerne skal placeres, men hvis den ligger dybt, er der sikkerhedskrav om at grave render med anlæg, dvs. skråning, for at forhindre sammenstyrtning af renden. Frederik har i Makin’ 3D mulighed for at at vælge den linje, han skal grave efter, og tilføje skråninger, så han får en 3D-model af den rende, han skal grave til kloakledningen.

 

- Mange gange møder jeg lige ind 20 minutter før de andre, og så kan jeg nå at tegne et ledningsstræk på 150 m, alt efter hvor mange knæk det har. Så kan jeg sætte profiler på siderne. Så når vi graver f.eks. 3 m kan jeg vælge at køre 1:1 eller 1:2 og så kan jeg bare følge gps’en. Så er der ikke noget at rafle om.

Frederik har været med til at lave et atletikstadion, fodboldbaner, hvor man bare kan tegne hele banen ind med alle de fald, den skal have, udendørsareal, hegn osv. Han sætter sig ind i maskinen om morgenen, og så har han hele projektet og bare kører hele dagen efter det.

I-frokoststuen.jpg

Frederik kan tage tabletten med ind i frokoststuen og forberede sine projekter.

Forberedelse af filer og kvalitetssikring

Makins Simulations-funktion er en funktion, som Frederik ofte benytter.

 

- Jeg skal lave et projekt i Hillerød. Nu holder vi i Stige, og så kan jeg gå ind og vælge Simulation, og åbne projektet deroppe. Så kan jeg “køre rundt” med gravemaskinen i Hillerød på tabletten, og se hvordan det skal se ud, se om der mangler noget eller ej.

 

Til kvalitetsstyring logger Frederik alle punkter selv ved at vælge tool point, dvs. hvor på skovlen, der skal måles med, sætte skovlen ned og trykke på log point-funktionen og dermed få georeferencer på punktet. På det her projekt er der indmålt over 1600 logpunkter.

 

- Jeg afleverer kvalitetssikring (KS) ved at tage billeder og en indmåling med skovlen. Når vi f.eks. lægger rør til regnvand, så tager jeg et billede, samtidig med at jeg laver en indmåling ved hver samling.

 

Frederik kan også bruge systemet til at måle jordstakke, der skal flyttes rundt på pladsen.

 

- Hvis kunden spørger hvad det koster, kan jeg lige rette stakken af, måle den ind og sende informationen til en landinspektør. Han kan så, udfra de indmålte punkter, beregne hvor meget jord, der ligger inden for alle punkterne, og så har vi hurtigt et svar til kunden.

 

For Frederik er 3D-maskinstyring en naturlig del af hverdagen som entreprenør og ses som en del af gravemaskinen.

 

- Det er hurtigt at lære at bruge systemet, det vil de fleste kunne, afslutter Frederik.

in-cabin.jpg

Makin 3D-maskinstyringssystem gør kloakgravearbejde betydelig lettere.

bottom of page